MIJN EERSTE BOEK

Verklaring van het Bijbelboek HOOGLIED is op 12 augustus op de markt gebracht als het allereerste boek dat verschijnt onder de samenwerkingsimprint BC•BS van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout. Beide uitgevers waren lovend over mijn boek. Ze vonden het, om een enkel ding te noemen: "gedegen en goed geschreven", en "het boek is helder onderbouwd en heeft een duidelijke structuur" en "de auteur legt verbanden… hij heeft een pakkende schrijfstijl".

Bedoeling van het boek. Het boek is in eerste instantie bedoeld voor Bijbelstudie en is voor gemeenteleden geschreven. Door de bijzondere manier waarop het liefde en passie naar voren brengt, niet in een verhandeling of in voorschriften, maar in een gedicht, kom je in levend contact met het concrete leven van een concreet liefdespaar en zijn sociale omgeving. Door deze concreetheid krijgt het een voorbeeldfunctie, hoe het wel en hoe het niet moet en kan gaan in de omgang van verliefden met elkaar.

Het is mede hierdoor geschikt voor gespreksgroepen. Ook voor de prediking over deze thematiek geef ik bruikbare aanknopingspunten, omdat ik mijn beweringen steeds toets

  • aan wat er letterlijk staat in de Hebreeuwse grondtekst
  • regelmatig verwijs naar andere Bijbelplaatsen
  • en gezaghebbende literatuur uit binnen- en buitenland bij mijn onderzoek betrek.

Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Reacties

Een fraai boek dat een gedegen interpretatie geeft van Hooglied en tot nadenken uitnodigt. Toch vraag ik mij af of de schrijver van Hooglied zelf al de volle breedte en diepte van dit verhaal kon inzien. In het nieuwe testament komen immers geregeld citaten uit het oude testament voor die deze in een nieuw licht stellen omdat de diepere betekenis voor de schrijver nog verborgen zou zijn. In de woorden van Carel ter Linden : je moet de tekst niet letterlijk lezen, maar woordelijk. Ik ben benieuwd of de schrijver zo'n benadering van Hooglied is tegen gekomen.
Gerrit Roosjen, op 21-03-17
Reactie op Gerrit Roosjen

Een bekende kritiek: je kunt het Hooglied niet letterlijk, of woordelijk zo je wilt, lezen, omdat er een een verborgen betekenis zou zijn die je pas verstaat als je de sleutel voor het lezen gevonden hebt, dat kun je allegorisch uitwerken, maar ook zo dat je het Oude Testament ondergeschikt maakt aan het Nieuwe. Ik wijs deze vorm van denken volstrekt af, immers het zou inhouden dat het Oude Testament geen betekenis in zichzelf zou hebben, maar die pas zou krijgen vanuit het Nieuwe Testament. Dan neem je de Schriften die zijn overgeleverd niet serieus. Ik zou zeggen dat het eerder andersom is: vanuit het Oude Testament, de Bijbel van Christus!, kun je het Nieuwe pas ten volle verstaan als nadere uitleg van Gods handelen in deze wereld.
Piet Sanders, op 22-03-17
Beste Piet, de Erkenning is welverdient, als een gedegen talentvol schrijver !!
Dik Soei, op 15-04-17


HIJ KUSSE MIJ MET DE KUSSEN VAN ZIJN MOND

LIEFDE EN PASSIE

LEES GEWOON WAT ER STAAT

EEN BOODSCHAP VOOR NU

BIJ DE TOP-DRIE