HIJ KUSSE MIJ MET DE KUSSEN VAN ZIJN MOND

ONGEMAKKELIJK
Het Hooglied is een Bijbelboek dat altijd al tot de verbeelding gesproken heeft, maar tegelijk ook ongemakkelijke gevoelens oproept en altijd met een zekere schroom gelezen wordt. Je leest het niet aan tafel en in de kerk wordt er zelden uit gepreekt.

Wie het Hooglied opslaat, heeft een liefdesgedicht voor zich. Meteen al vanaf het tweede vers is dat duidelijk. Daar is een jonge vrouw aan het woord die vrijmoedig haar verlangen uit om gekust en bemind te worden door de jongen waar ze van houdt. Ze zegt het onbevangen, vrijmoedig… én, in het openbaar. Iedereen mag het weten, er is niets stiekems bij!
Hooglied 1:2
Dat hij mij kusse met de kussen van zijn mond,
want heerlijk zijn jouw liefkozingen, beter dan wijn.
En zo gaat het nog 115 verzen door.
EEN LIEFDESGESCHIEDENIS
Een verhaal van verliefdheid, verlangen, begeerte, pril geluk, hete hartstocht en geborgenheid bij elkaar. Maar ook van twijfel, van wil ik dit wel, en wil ik dit wel zó. We horen hoe het soms stormt in hun relatie, hoe ze elkaar verkeerd verstaan, en zelfs is er een moment dat ze elkaar bijna kwijtraken. Het Hooglied tekent de ontwikkeling die twee gelieven doormaken, hoe ze elkaar en zichzelf langzaam leren kennen op weg naar hun rijping in liefde op weg naar een definitieve trouwbelofte aan het eind van het Hooglied.
Wanneer je het gedicht aandachtig leest, heeft het trekken van een romance, van een liefdesgeschiedenis. En dat is het. Bijna. Want het gaat om meer dan alleen het verhaal van een jongen en een meisje. Het gaat ook over een weg en het gaat ook over licht op die weg. Het licht van Gods onderricht.
RICHTLIJN

Als christenen geloven we dat God ons geschapen heeft en ons in zijn Woord richtlijnen geeft voor hoe we ons naar Hem en naar elkaar toe hebben te gedragen. En dat geldt uiteraard ook voor liefde en passie, voor vrijen en verliefdheid. En voor dat soort richtlijnen kunnen we vrijwel alleen terecht bij het Hooglied. In de Bijbel staan alleen in het Hooglied concrete aanwijzingen voor verliefden. Er staat iets over hoe zij in hun relatie de zinnelijke liefde, de liefde tussen man en vrouw, een plaats moeten geven. Hoe ze als verliefden wel en niet met elkaar om moeten gaan.

Achter de bloemrijke beelden van het Hooglied ontdekken we een visie op seksualiteit, op relatie, op liefde, verliefdheid, passie en erotiek, die verfrissend en verrassend, voor velen zelfs bevrijdend aandoet. Maar die beelden moeten dan wel eerst uitgelegd worden, willen ze echt gaan spreken. Het zijn immers beelden uit een ver verleden en uit een ons vreemde cultuur.

MIJN BOEK

Daarom heb ik een boek geschreven: een vers-voor-vers verklaring van het Hooglied die nauw aansluit op de Hebreeuwse tekst ervan. Mijn boekje is met opzet vlot en eenvoudig geschreven om het Hooglied toegankelijk te maken voor een breed (kerk)publiek. Maar toegankelijk betekent beslist niet dat het daarom minder diepgaand zou zijn. Zeker niet! Het betekent wel dat alles is gedaan om ervoor te zorgen dat het duidelijk en prettig leesbaar is. En lezers verzekeren mij herhaaldelijk dat ik in die opzet geslaagd ben.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Reacties

Wat mooi verwoord Piet Sanders. En wat goed dat je er een boek over schreef. Wist je dat mijn boek ''doorheen het leven, doorheen de dood'' ook over de liefde gaat? Dat gaat over de kracht van de liefde tussen mijn man Roel (1946-2008) en mij. Over de liefde van ons voor God en Zijn liefde voor ons. En over de kracht van het geloof gedurende Roels twee jaar durende ziekte. Ook dat gaat over groei en de richtlijnen door ons ervaren als leiding van de Heilige Geest. Als een eerbetoon aan mijn man schonk ik het in 2013, vijf jaar na zijn overlijden, aan paus Franciscus I. https://www.10tips4trips.info/2016/11/28/paus-franciscus-doorheen-het-leven/
Ach, wat zou de wereld zonder liefde voor God en voor elkaar zijn? Jammer, dat deze liefde zo vaak wordt geschonden door misbruik van Zijn naam. Daarom ben ik blij met jouw boek.
Marianne Visser van Klaarwater, op 12-07-17
Interessant hoe u het hier beschrijft. Het is daadwerkelijk een 'liefdes boek'. Een boek waar velen iets aan zouden hebben in hun relatie met elkaar en naar hun Schepper toe.
Dr. GH.Worm, op 12-07-17
Dat dit een kostbaar werkje is, wordt al snel duidelijk. Een vers voor vers verklaring aan de hand van Hebreeuwse tekstuitleg met achtergrond informatie en ook nog eens prettig leesbaar, daar ga ik niet lang over nadenken (ik wil dit boek wel hebben). Ook de recensies spreken boekdelen.
Ik hoop wel dat na deze eerste er nog een tweede deel gaat komen, want hoe kostbaar en waardevol deze benadering ook lijkt, nl. de volle lading van een huwelijksrelatie in Gods licht, en laten we dit niet onderschatten, maar dat hebben anderen al geprezen, Ik ben heilig overtuigd dat dit nog maar een tipje van de sluier is. Want na het leren van wat er werkelijk staat volgt altijd kennis van Gods hart en gedachten over Zijn volk. Als afgeleide daarvan mogen we daarna ook nog eens met een schuin oog kijken naar de liefde van Christus voor Zijn bruid. Er is altijd meer.
Pieter D. van Heyst, op 10-11-17


HIJ KUSSE MIJ MET DE KUSSEN VAN ZIJN MOND

LIEFDE EN PASSIE

LEES GEWOON WAT ER STAAT

EEN BOODSCHAP VOOR NU

BIJ DE TOP-DRIE